بگم‌بگم‌هات مارو کُشته!

بگم؟ بگم؟:)

– …

– واقعا بگم؟

– 😐

– می‌گما!…

– بگو!

– بگم؟ 😐

– دِ زر بزن!

– جان آقا بگم؟

– کثافت، بی‌شعور می‌گم بگو! هشت سال بگم‌بگم راه انداختی، حالا جرأت داری بگو!

– نمی‌گم اصلا»..

Advertisements