قیمت‌ها افسار پاره کردن…

1- کمک!
قیمت‌ها افسار پاره کردن!

2- خیلی هوس ماهی سالمون کرده بودم،‌ دیدم شده کیلویی 36 هزار تومن نخریدم…
بچه‌ها موز خواسته بودن، دیدم شده کیلویی 5000 هزار تومن نخریدم…
رفتم بِه بخرم مربای به درست کنم دیدم بِه شده کیلویی 6000 تومن و شکر 2500، نخریدم…
رفتم تو غرفه‌ی چایی، دیدم چایی شده کیلویی 40 هزار تومن، نخریدم…
رفتم تو قسمت شوینده و بهداشتی، دیدم شامپوم شده 18 هزار تومن و دستمال کاغذی دوباره از دیروز هزار تومن رفته رو هر بسته‌ش، نخریدم…
پیاز نداشتیم، رفتم تو غرفه سبزیجات، دیدم پیاز شده کیلویی 2200 گفتم نمی‌خرم… دو کیلو سیب‌زمینی گرفتم دوهزار تومن.
رفتم داروخانه داروهامو بگیرم دیدم نسخه‌م می‌شه 156000 تومن، گفتم ببخشید برگردونین تو قفسه‌… نمی‌خوام…
کفشی که پسرم دوست داره شده 400 هزار تومن، مال پارسالشو دادم پینه‌دور دوره‌شو بدوزه، ده هزار تومن مزد گرفت…
ماه پیش رفتم دندون‌پزشکی،‌هر چی گفتم چقدر می‌شه، دکتر گفت قابلی نداره، نگران نباش باهات ارزون حساب می‌کنم. یه دندون پر کرد گفت 250 تومن می‌شه من 150 تومن دادم به خاطر بقیه‌ش کار دندونمو نصفه گذاشتم تا بعد که ایشالله پول دستم بیاد…
رفتم مرغ بخرم، می‌پرسم کیلویی چند می‌گه 7000 تومن، می‌گم پس بی زحمت یه بسته جیگر مرغ بده… شد 2500 تومن.
تازه من جزء اقشار فقیر نیستم…
تا کجا این وضع ادامه داره آیا…

3- هیچ مشتری تو مغازه‌هه نبود، همه پشت ویترین ایستاده بودیم و قیمت‌های جدید استکان و لیوان و ظرف و ظروف بلور و چینی و کریستال رو با چشم‌های گرد شده نگاه می‌کردیم.
و ناگهان انگار همه دوبلور اسکیپی باشیم، همه شروع به نُچ‌نُچ کردیم و بعد در اثر این هم‌زمانی نچ‌نچ همه خندیدیم و به عنوان بی‌ارزشی این دنیا و این حکومت همه سری به راست و چپ تکون دادیم و گذشتیم…
می‌خوام کمپین نُچ‌نُچ راه بندازم. شما فکر کنید یهو صدهاهزار نفر بریزن تو خیابون و نچ نچ کنن. رژیم یهو خودش خود‌به‌خود ساقط می‌شه!

توضیح: اسکیپی اسم یک کانگورو در سریالی به همین اسم بود که به جای حرف زدن همه‌ش نُچ نُچ می‌کرد.

0:53 | Zeitoon 

Advertisements
نوشته شده در گرانی. برچسب‌ها: , , , , , . Leave a Comment »